วันจันทร์ที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2555

2008 Management Information Systems MANAGING THE DIGITAL FIRM


2008 Management Information Systems,
MANAGING THE DIGITAL FIRM
ระบบสาระสนเทศเพื่อการจัดการ

ผู้แต่ง


KENNETH C.LAUDON, JANE P. LAUDON


แปล/เรียบเรียง
ผศ.ดร. สัลยุทธ์  สว่างวรรณ

บทที่ 1
การบริหารองค์กรดิจิตอล

บทที่ 2
ระบบสารสนเทศสำหรับวิสากิจ

บทที่ 3
ระบบสารสนเทศ องค์กร การบริหาร และกลยุทธ์

บทที่ 4
องค์การดิจิตอล การทำธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ และการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์


บทที่ 5
จริยธรรมและประเด็นทางสังคมในองค์กรดิจิตอล

บทที่ 6
โครงสร้างหลักทางไอที

บทที่ 7
การบริหารแหล่งข้อมูล

บทที่ 8
โทรคมนาคม ระบบเครือข่าย และระบบอินเทอร์เน็ต


บทที่ 9
วิวัฒนาการการสื่อสารไร้สาย

บทที่ 10
การรักษาความปลอดภัยและการควบคุม

บทที่ 11
โปรแกมประยุกต์วิสาหกิจและการบูรณาการกระบวนการธุรกิจ

บทที่ 12
การบริหารองค์ความรู้ในองค์กรดิจิตอล


บทที่ 13
การขยายความสามารถในการตัดสินใจของผู้บริหารสำหรับองค์กรดิจิตอล

บทที่ 14
การออกแบบองค์กรใหม่ด้วยระบบสารสนเทศ

บทที่ 15
การทำความเข้าใจคุณค่าในเชิงธุรกิจของระบบงานและการบริหารการเปลี่ยนแปลง

บทที่ 16
การบริหารการจัดการระบบสารสนเทศระหว่างประเทศ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น